Szkolenia

lis 5, 2018

Practical coaching NLP, czas na zmianę - 1 stopień


Szkoła coachingu - Practical Coaching

Jeśli masz w swoim życiu problemy, nie wiesz co robić, masz sta zastoju, jeśli chcą inspirować siebie i inych, zamiast kontrolować, jeśli chcą mieć skuteczny zespół i szczęśliwa rodzinnę - to szkolenie jest dla Ciebie. Jeśli Planujesz swój rozwój zawodowy w obszarze zarządzania swoim czasem lub pracownikami, chcesz znaczącej zmiany w swoim życiu. Jeśli chcsz być efektywnym, pozostając w zgodzie ze swoimi wartościami i pragniesz uczyć się od prawdziwych coachów, negocjatorów, mediatorów, motywatorów i mistrzów, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

 

Coaching, czyli czas na zmianę

Dla tych którzy:
    Chcą inspirować zamiast kontrolować
    Chcą mieć skuteczny zespół
    Są sfrustrowani sytuacją w firmie
    Dotychczasowe szkolenia pracowników nie przyniosły im rezultatów
    Zależy im na skutecznej, otwartej komunikacji
    Planują swój rozwój zawodowy w obszarze zarządzania
    Chcą znaczącej zmiany w swoim życiu
    Chcą być efektywnym, pozostając w zgodzie ze swoimi wartościami
    Pracownik nie jest dla nich kolejnym numerem w statystykach
    Pragną uczyć się od prawdziwych coachów, negocjatorów, mediatorów, motywatorów i mistrzów.Zdobędziesz:

- Zaawansowane kompetencje Coacha;
- Znajomość nowych narzędzi oraz metod w obszarach: coaching, negocjacje, analiza języka wypowiedzi, Panorama Społeczna™, Komunikacja Transformująca™, coaching interwencyjny w kryzysie, praca nad emocjami, motywacją i rozwiązywaniem konfliktów;
- Znajomość i umiejętność doboru odpowiednich narzędzi rozwojowych do potrzeb klienta, zespołu, organizacji oraz prowadzenia profesjonalnego coachingu;
- Biegłość i praktykę w zadawaniu pytań jako Coach, z różnych obszarów biznesowych takich jak: motywowanie i nakłanianie do postępów, konstruowanie celów, określenie priorytetów działania, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, odpowiedzialność, rozwój osobisty, podstawy negocjacji itp.;-  Znajomość reguł i nabycie umiejętności tworzenia własnych narzędzi rozwojowych, coachingowych oraz komunikacyjnych;
- Wiedzę o przywództwie – przekonania i wartości lidera, rozwiązywanie konfliktów;
- Możliwości własnego rozwoju – Indywidualny coaching w trakcie nauki w Szkole Coachingu;
- Umiejętności zarządzania różnorodnością oraz indywidualne podejście do każdego człowieka;
- Praktykę z klientami zewnętrznymi.

 

CoachingJakie są korzyści ze szkoleń i warsztatów z coachingu oraz z negocjacji?

Korzyści płynące z coachingu i technik negocjacyjnych, można rozpatrywać z punktu widzenia firmy oraz z perspektywy pracownika/klienta.

Dla firmy coaching / negocjacje oznacza:
- znaczący wzrost efektywności i skuteczności działania na rynku,
- zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju,
- zaoszczędzenie pracy pracowników i pieniędzy w firmie;
- wzmocnienie efektów treningów i przebytych szkoleń,
- zastosowanie nowych rozwiązań i pomysłów, inspirowanie i poprawa kreatywności,
- wzrost zaangażowania i motywacji pracowników, a w szczególności osób strategicznie ważnych.

Myśląc o perspektywie pracownika / klienta coaching i negocjacje oznaczają:
-    indywidualne podejście, z nastawieniem na jego cele osobiste i zawodowe,
-    wsparcie w podnoszeniu kompetencji, samoświadomości i w odkrywaniu jego potencjału,
-    udzielanie pomocy w tworzeniu skutecznych strategii działania i zwiększaniu zasobów,
-    uzyskanie poczucia równowagi między życiem osobistym a zawodowym,
-    życie w zgodzie z wartościowymi i przekonaniami, z pasją i własną misją do spełnienia.

I zestaw terminów zjazdów:
24-25 listopada 2018
15-16 grudnia 2018
12-13 stycznia 2019
2-3 luty 2019
2-3 marzec 2019
5-7 kwiecień 2019

II zestaw terminów:
28 czerwiec 2019 - 7 lipiec 2019
(od piątku , cały tydzień az do niedzieli)

Koszt 2400 zł netto (+VAT z fakturą dla firm) za osobę
ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

imię i nazwisko*
e-mail*
telefon*
wybierz szkolenie*